Polisa o privatnosti

Zaštita privatnosti i sigurnost ličnih podataka svih kupaca MALO proizvoda je jedan od najvećih prioriteta našeg brenda. Cilj nam je da svim posetiocima malo.rs veb-sajta, kao i potencijalnim kupcima MALO artikala, osiguramo bezbednu kupovinu i saradnju sa nama.

Imajući ovo na umu, želeli smo da Vas informišemo o tome koje podatke malo.rs veb-sajt prikuplja prilikom Vaše posete sajtu. Takođe, želeli smo da napomenemo i na koji način se dati podaci obrađuju, čuvaju i štite, koja je svrha tih podataka, koju su Vaša prava koja kao imaoca podataka o ličnosti, ko ima ovlašćenje da obrađuje date podatke, koji je vremenski period čuvanja ovih podataka, kao i koja je pravno regulisana svrha obrade datih podataka. Sve ove informacija možete pročitati u tekstu koji sledi.

PODACI O LIČNOSTI

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation), podaci o ličnosti predstavljaju sve one informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može identifikovati posredno ili neposredno, pomoću identifikatora. Ovi identifikatori mogu biti ime, prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji ili bilo koji identifikatori koji su svojstveni za određene fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta tog fizičkog lica.

Kako prethodno pomenuta odredba nalaže, navedeni podaci ne mogu biti prikupljeni, obrađeni, sačuvani i zaštićeni od strane MALO d.o.o. tima bez Vaše saglasnosti. Ovo, nadalje, znači da, ukoliko odlučite da se prijavite na našu mejling listu (MALO newsletter) ili odlučite da naručite proizvod, dajete saglasnost da MALO prikupi, obradi, sačuva i zaštiti Vaše podatke, u svrhu brige o kupcima, ocene zadovoljstva kupljenim artiklima, rešavanja reklamacija, kao i praćenja Vaših potreba, kao potencijalnih kupaca i potrošača. MALO tim prikuplja, obrađuje, čuva i štiti Vaše podatke o ličnosti kako kako bi unapredio svoje poslovne procese koji se tiču proizvodnje i prodaje samih proizvoda.

U daljem tekstu pročitajte koji podaci se prikupljaju, koji procesi se vrše nad tim podacima, kao i koja ovlašćena lica vrše te procese.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM VAŠEG PRISTUPA MALO.RS VEB-SAJTU (KOLAČIĆI)

Prilikom pristupanja veb-sajtu malo.rs, aktiviraju se kolačići (eng. Cookies), informacije koje veb-sajt šalje Vašem računaru sa ciljem prikupljanja podataka o ličnosti. Imajući na umu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u obavezi smo da, pre slanja ovih kolačića, dobijemo Vaš pristanak kada je u pitanju upotreba kolačića, te Vas zbog toga i obaveštavamo o preuzimanje ove vrste podataka.

Naime, sve informacije kojima kolačići prikupe prilikom Vaše posete malo.rs veb-sajtu i kretanju kroz isti, upotrebljavaju se kako bi se unapredilo Vaše korisničko iskustvo i optimizovale usluge MALO kompanije, kako bi one u potpunosti odgovarale Vaših interesovanjima i zahtevima. Imajte na umu da se pod korisničkim iskustvom podrazumeva praćenje Vašeg načina pregledanja artikala, ostalih veb stranica na sajtu i slično.

Podaci koji se prikupljaju prilikom Vaše posete malo.rs veb-sajtu su:

 • Vaša IP adresa,
 • datum i vreme posete veb-sajtu,
 • veb stranica kojoj ste prvoj pristupili,
 • Vaše kretanje kroz malo.rs veb sajt, kao i
 • informacije o korišćenom pretraživaču.

Iako se dati podaci prikupljaju, obrađuju, čuvaju i štite oni se ni na koji način ne ustupaju bilo kojim trećim licima i/ili poslovnim partnerima.

Kako bilo, dužni smo da Vas obavestimo da se kolačići u svakom trenutku mogu obrisati, promenom određenih postavki u internet pretraživači koji koristite prilikom posete malo.rs veb-sajta. Takođe, dužni smo da Vam saopštimo da promenom ovih postavki da određene funkcionalnosti na malo.rs sajtu neće više biti moguće.

Ukoliko želite da saznate više o upotrebi kolačića na malo.rs veb-sajtu, predlažemo Vam da pročitate sadržaj stranice, odnosno, dokumenta Politika upotrebe kolačiće (Cookies).

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PRIJAVE NA MALO MEJLING LISTU (MALO NEWSLETTER) I PRILIKOM KONTAKTIRANJA ČLANOVA MALO TIMA PUTEM IMEJLA

Prijavom na MALO mejling listu dajete izričitu saglasnost da želite da primite sva elektronska obaveštenja koja MALO tim šalje i za koja smatra da bi za Vas bila značajna.

Slanje elektronske pošte, odnosno, imejla na adresu hello@malo.rs, pružate mogućnost MALO timu da komunicira sa Vama putem elektronske pošte, odnosno, da odgovori na Vaš zahtev ili upit šaljući imejl sa prethodno pomenute imejl adrese, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom Vaše prijave na MALO mejling listu, odnosno, prilikom slanja upita MALO timu putem elektronske pošte su lični podaci (ime i prezime), kontakt podaci (imejl adresa, u određenim slučajevima i broj telefona) i podaci u vezi sa korišćenjem veb-sajta malo.rs.

MALO se obavezuje da navedene lične i kontakt podatke, neće deliti sa neovlašćenim licima, odnosno, licima koja nemaju pristup ovim podacima, bilo da su u pitanju zaposleni ili poslovni partneri. Međutim, moramo napomenuti da pristup podacima o ličnosti od strane trećih lica se može dogoditi samo ako je on apsolutno neophodan za izvršenje poslovnih aktivnosti MALO kompanije. Tada, pristup podacima o ličnosti može biti omogućen državnim organima i organima javne vlasti, koji, u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti. Ova treća lica mogu biti advokati, finansijske ustanove, servisne službe, i drugi partnerima MALO brenda. Takođe, bilo kakva promena koja se tiče poslovanja MALO kompanije sa partnerima, mora biti naznačena, te je MALO, kao pravno lice, u dužnosti da naglasi i blagovremeno Vas obavesti korisnike malo.rs veb-sajta, kao i kupce, slanjem detaljnog i jasnog obaveštenja na korisnikovu adresu.

PRIJAVA NA MEJLING LISTU I PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

MALO kompanija koristi mogućnost prijave na mejling listu kako bi blagovremeno obavestila sve zainteresovane strane, a posebno potencijalne i postojeće kupce, o ponudi proizvoda, najnovijim popustima i sniženjima, specijalnim popustima namenjenim najvernijim kupcima, nagradnim igrama, kao i svim ostalim događajima koji mogu uticati na kupčevu odluku o kupovini. Ukoliko biste želeli da budete u toku sa ovim informacijama, predlažemo Vam da se prijavite na MALO mejling listu (MALO newsletter).

Prilikom prijavljivanja na mejling listu, potrebno je popuniti označeno polje, tako što ćete uneti imejl adresu na koju biste želeli da primate najnovija obaveštenja. Pre same prijave na mejling listu, potrebno je da znate da postoji i mogućnost odjave sa liste, odnosno, brisanje Vaše imejl adrese sa spomenute liste. U svakom trenutku možete izvršiti odjavu sa ove liste, klikom na dugme “Odjavi”, koje se nalazi u donjoj sekciji u svakom imejl obaveštenju koji su Vam je poslat.

Bitno je spomenuti da prijavom na MALO mejling listu postajete saglasni da MALO tim prati Vaše aktivnosti (pregled određenih proizvoda i stranica na malo.rs veb-sajtu) kako bi se određene personalizovane funkcionalnosti omogućile i kako bi sadržaj na samom sajtu bio u potpunosti prilagođen Vašim interesovanjima.

Pored pružanja informacija o tome koji su koraci neophodni za prijavljivanje na MALO mejling listu, kao i koji podaci o ličnosti se prikupljaju putem Vaše prijave na MALO newsletter, potrebno je naglasiti da MALO kompanija za isporuku obaveštenja koristi usluge spoljnog alata, te da dati alat Vašu imejl adresu koristiti samo za isporuku MALO imejl obaveštenja, i to u vremenu tokom kog ste prijavljeni na MALO mejling listu.

KONTAKTIRANJE ČLANOVA MALO TIMA PUTEM IMEJLA I PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kao korisnik malo.rs veb-sajta, u mogućnosti ste da MALO članovima tima pošaljete zahtev ili upit, slanjem imejla na adresu hello@malo.rs. Navedena imejl adresa ne pripada nijednom od članova MALO tima, odnosno, obrađivanje Vaših upita i zahteva sprovodi od strane više lica zaposlenih u MALO d.o.o, kako bi se omogućilo blagovremeno i efektivno razrešenje svih nedoumica korisnika.

Prilikom slanja upita i/ili zahteva, odnosno, imejla, podaci koji ste naveli (ime i prezime, kao i IP i imejl adresa) biće korišćeni sa ciljem rešavanja Vašeg upita i pravovremenog odgovora na Vaša postavljena pitanja. Želeli bismo da spomenemo da ukoliko u imejlu niste naveli informacije koje su potrebne kako bi se Vaš upit obradio i razrešile nedoumice, ovlašćeni članovi MALO tima će zahtevati od Vas da pružite sve potrebne informacije koje možete poslati u narednom imejlu. Ukoliko MALO tim ne dobije preko potrebne informacije, neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš upit ili zahtev.

Obrada podataka o ličnosti prikupljenih prilikom primanja Vašeg imejla upućenom MALO timu, biće sprovedena u skladu sa propisima i koji su spomenuti u poglavlju Obrada podataka o ličnosti. Podaci koji su u vezi sa kupovinom robe, prigovorima na proizvode, pritužbama i reklamacijama su, takođe, bezbedno sačuvani u bazi podataka, a kasnije i obrađeni, sačuvani i zaštićeni, sa ciljem poboljšanja Vašeg iskustva prilikom kupovine.

Ukoliko upit, odnosno, zahtev šalje korisnik koje je bio kupac MALO proizvoda, informacije o datom korisniku, se ažuriraju u skladu sa postavljenim upitom, tačnije, zahtevom, u bazi podataka MALO kupaca. Ukoliko upit, odnosno, zahtev šalje korisnik koji nije ni na koji način sarađivao sa MALO d.o.o. do sada, podaci koji su se našli u imejlu, se ni na koji način se ne prikupljaju i ne postaju deo baze podataka MALO kupaca.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PORUČIVANJA ARTIKALA NA MALO.RS VEB-SAJTU

MALO kompanija Vam na svom veb-sajtu nudi mogućnost poručivanja proizvoda.

Prilikom poručivanja datih proizvoda korisnicima je pružena mogućnost da kreiraju nalog, a onda nastave sa narudžbinom ili da prekoče korak kreiranja naloga i nastave sa procesom porudžbine proizvoda. Za koju god mogućnost da se odlučite, prilikom poručivanja MALO proizvoda potrrebno je da unesete sledeće podatke o ličnosti:

 • osnovne lične podatke (ime, prezime i datum rođenja),
 • ime kompanije u kojoj ste zaposleni,
 • osnovne kontakt podatke (broj telefona, adresa prebivališta/adresa isporuke i imejl adresa).

Ukoliko ne unesete prethodno pomenute podatke o ličnosti, MALO d.o.o. neće biti u mogućnosti da izvrši svoju ugovornu obavezu, te sa izuzetnom sigurnošću da roba neće postojati mogućnost da proizvod koji ste želeli da poručite dospe u Vaše ruke. Takođe, kada je u pitanju tačnost podataka koje je potrebno da unesete da biste izvršili porudžbinu, odgovornost je preneta na korisnika, tačnije, na Vas. Prilikom poručivanja proizvoda nije potrebno da unosite podatke koji se tiču Vaših kreditnih i debitnih kartica 一 plaćanje proizvoda se vrši kada proizvod dospe na adresu isporuke, odnosno, pouzećem.

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni prilikom korisnikovog poručivanja artikala se čuvaju u bazi podataka MALO kupaca. Podaci koje je korisnik dužan da pruži prilikom poručivanja artikala putem malo.rs veb-sajta su čuvani i zaštićeni u bazi podataka MALO kompanije. Čuvanje, zaštitu, a onda i obradu vrše ovlašćena, zaposlena lica u MALO d.o.o.

Čuvanje i zaštita datih podataka se vrši u skladu sa zakonskim regulativama, te uz korišćenje svih organizacionih, tehonoloških i ljudskih resursa MALO d.o.o. sa ciljem sprečavanja neovlašćenog pristupa i bilo kakve vrste zloupotrebe podataka. Nakon čuvanja i zaštite podataka, vrši se obrada podataka, koja ima za cilj:

 • Blagovremeno odgovaranje na Vaš upit, odnosno, pravovremeno obrade porudžbine i pružanje najbolje moguće usluge.
 • Izvršenja tačaka iz ugovornog odnosa napravljenog sa Vama putem naše onlajn prodavnice.
 • Omogućavanje efikasnog procesa podnošenja reklamacija, kao i zamene robe i povraćaja sredstava.
 • Pružanje maksimalno prilagođenog korisničkog iskustva, kako bi pretraživanje MALO ponude i pronalazak odgovarajućih proizvoda bilo olakšano.
 • Omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i promocijama.
 • Izveštavanje o najnovijim sezonskim ponudama i aktuelnim popustima, kao i akcijama koje mogu iskoristiti samo kupci koji imaju registrovane naloge na veb-sajtu.
 • Izveštavanje o najnovijoj ponudi proizvoda MALO d.o.o.
 • Izveštavanje o promenama koje se tiču poslovanja MALO d.o.o.
 • Potencijalno kontaktiranje korisnika, kako bi se sproveo postupka istraživanja tržišta, putem slanja anketa i upitnika.

Nadalje, podaci o ličnosti nisu dostupni neovlašćenim trećim licima, ali određeni podaci jesu dostupni spoljnim partnerima. Ovlašćeni poslovni partner kom su dostupni određeni podaci koje korisnik pruži prilikom izvršenja narudžbine jeste kurirska služba DExpress. MALO d.o.o. pruža datoj službi Vaše lične i kontakt podatke (ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona), koje ste ispunili prilikom narudbine odabranog proizvoda. Date podatke su podeljeni sa ciljem dostavljanja poručenih proizvoda na Vašu adresu. Prethodno spomenuti poslovni portner koristi date podatke, kako biste bili kontaktirani u slučaju nepredviđenih okolnosti tokom isporuke i nemogućnosti isporuke Vaše pošiljke.

Prilikom povraćaja novca i zamene porudžbine, MALO d.o.o. je ovlašćen, a samim tim i u obavezi da iskoristi podatke koje ste pružili tokom izvršenja narudžbine, kako bi Vam novac bio u potpunosti i blagovremeno vraćen ili kako bi zamena proizvoda bila adekvatno sprovedena. Ukoliko želite da saznate više o načinu dostave, mogućnosti povraćaja novca i zameni porudžbine, savetujemo Vam da pročitate sadržaj na Slanje stranici na malo.rs veb-sajtu.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PORUČIVANJA ARTIKALA I KREIRANJA NALOGA

Kreiranje naloga putem malo.rs veb-sajta Vam omogućava da pristupite svim Vašim podacima koji se tiču poručivanja proizvoda u bilo kom trenutku. Kako biste kreirali nalog, pored prethodno spomenutih podataka o ličnosti, potrebno je da ispunite i polja “Šifra”, “Ponovite šifru” i “Korisničko ime”. Ispunjavanjem ovih polja, uspešno ćete kreirati i aktivirati nalog na malo.rs veb-sajtu.

Ukoliko ste odlučili da napravite svoj nalog, želimo da Vas posavetujemo da svojim nalogom na malo.rs veb-sajtu upravljate isključivo Vi, a u određenim slučajevima osoba koja dobije Vaše ovlašćenje da upravlja, kao i pristup samom nalogu. Želeli bismo da Vaše korisničko ime kao i šifru koju ste koristili prilikom registracije čuvate na sigurnom mestu, kako nijedno neovlašćeno lice ne može da pristupi ovim podacima i izbriše ih, izvrši njihovu izmenu ili ih na bilo koji način zloupotrebi. Takođe, savetovali bismo Vas da prilikom unošenja šifre koristite složenije lozinke 一 one koje sastoje od nekoliko velikih i malih slova, brojeva i ostalih simbola.

Navedeni podaci koje ste uneli prilikom poručivanja proizvoda, kao i registracije Vašeg naloga, dostupni su ovlašćenim zaposlenima u MALO d.o.o. Obrada ovih podataka se vrši se u skladu sa zakonskim regulativama i svrhom obrade podataka. Više informacija o načinu obrade možete pronaći u poglavlju Obrada podataka o ličnosti.

MALO d.o.o. nema pristup Vašoj šifri prilikom registracije naloga, niti u bilo kom narednom trenutku, te Vas, još jednom, podsećamo da je Vaša dužnost da zaštite svoj nalog tako što će informacije o registraciji čuvati na sigurnom mestu. Dodatno, podsećamo Vas da je šifra element promenljivog karaktera, te da, ukoliko ste zaboravili svoju lozinku, postoji mogućnost definisanje nove.

Podaci koji su prikupljeni od korisnika koji su registrovani na malo.rs veb-sajtu i koji su odlučili da poruče artikle putem datog veb-sajta se čuvaju se šest meseci nakon odjave naloga, odnosno, trajnog brisanja naloga, u skladu sa zakonskim regulativama navedenih u Zakonu o zaštiti podaka o ličnosti. Ukoliko biste želeli da obrišete svoj nalog na malo.rs veb-sajtu, potrebno je da pošaljete imejl koji sadrži ovakav zahtev na adresu hello@malo.rs.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM KONTAKTIRANJA MALO TIMA PUTEM PROFILA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Ukoliko posedujete lični profil na društvenim mrežama, možete postavljati upite, odnosno, zahteve MALO kompaniji putem zvaničnih stranica i profila na društvenim medijima, koristeći svoj profil.

MALO d.o.o. poseduje poslovne profile, odnosno, stranice, na društvenim mrežama Fejsbuk (Facebook) i Instagram (Instagram). Kao i u slučaju sa kontakt adresom, MALO profili na društvenim mrežama ne pripadaju nijednom od članova MALO tima, te se obrađivanje korisnikovih upita, odnosno, zahteva sprovodi od strane nekolicine zaposlenih u MALO d.o.o, kako bi se pružio pravovremeni i efektivni odgovor na sve upite korisnika.

Prilikom postavljanja upita, odnosno, zahteva putem profila na društvenim mrežama, članovi MALO tima imaju pristup korisničkom imenu koje koristite na društvenim mrežama, kao i IP adresi. MALO tim nema pristup daljim informacijama o Vašem profilu i šiframa na društvenim mrežama.