Autorska prava

Posetioci i korisnici malo.rs veb-sajta imaju pravo da se slobodno kreću kroz sajt i da koriste njegov sadržaj, ne kršeći zakonske regulative kojima se uređuje koršćenje sadržaja na internetu. Sva autorska prava (eng. copyright) koja se tiču tekstualnog, vizuelnog i audio sadržaja, kao i programerskog kôda i baze podataka, koji su korišćeni u izradi malo.rs veb-sajta polaže MALO d.o.o. Neovlašćena upotreba sadržaja sa sajta malo.rs, smatraće se povredom, odnosno, kršenjem autorskim prava, te MALO d.o.o, kao pravno lice, ima pravo da pokrene krivični postupak protiv subjekta koji je izvršio kršenje datih prava. Ukoliko smatrate da je malo.rs sajt povredio Vaša autorska prava, molili bismo Vas da kontaktirate MALO tim putem slanja imejla na adresu hello@malo.rs, kako bi slučaj bio blagovremeno razrešen, odnosno, kako bi sadržaj bio uklonjen sa malo.rs sajta, nakon ustanovljavanje istinitosti same žalbe.